| Tekst Kas & de Wolf  | Spel: Violet Braeckman, Thomas Claessens, Ellie de Lange & Mees Walter | Duur: 75 minuten |
'Robin, Bert, Harry en Leo hebben een gemeenschappelijke fascinatie voor western'
Data:
19/01/17    - Toneelacademie Maastricht
20/01/17   - Toneelacademie Maastricht
21/01/17 - Toneelacademie Maastricht